Door:  Kees van Aert

Een van de gevleugelde uitspraken van mijn moeder was “doe je best, je vader en ik hebben vroeger nooit de kans gekregen!” Met deze woorden spoorde ze mijn broer, mijn zus en mij aan om toch vooral onze schoolprestaties op te krikken. Het advies kwam ongetwijfeld uit de grond van haar hart. Of wij er toen echt ontvankelijk voor waren weet ik niet meer.                                                           Opvallend genoeg hebben wij datzelfde advies nooit aan onze eigen kinderen kunnen geven! Hier toont zich de grote maatschappelijke verworvenheid van de jaren 60. Het volk werd geletterd en studeermogelijkheden werden als op een presenteerblaadje aangeboden.  “Doe je best, de kansen liggen voor het oprapen!” is de variant die ik zelf als vader mijn zoon Bas en dochter Myrthe heb voorgehouden. Toegegeven vrij algemeen en niet bijzonder stimulerend. Of mijn kinderen er iets aan gehad hebben? Ik zal het ze eens vragen.

Krijgen, en in mindere mate, oprapen zijn handelingen die uitblinken in passiviteit. Je hoeft er bijna niets voor te doen. Dit geldt ook voor wachten. Toen ik in 1991 als trainer in dienst trad bij Advice and Training Centre moest ik een eigen relatiebestand opbouwen. Vanaf dat ogenblik heb ik het woord “wachten” uit mijn vocabulaire geschrapt. Wachten doe ik alleen op de bus; ik krijg er nooit opdrachten mee. Wachten is een wachtwoord en om resultaten te bereiken had ik werkwoorden nodig.

Vanaf 1998, toen ik besloot om helemaal voor mezelf te gaan beginnen, heb ik deze leidraad altijd omarmd. Ondernemen betekent initiatief nemen, onbekende paden verkennen en je nek uitsteken. Kansen krijg je niet op presenteerblaadjes, en je raapt ze niet als kastanjes van de grond. Kansen moeten worden gecreëerd! Dat dit niet altijd van een leien dakje gaat en dat je daarbij soms lelijk het deksel op je neus kunt krijgen, daarvan overigens acte!  Ik prijs me echter gelukkig met de vele momenten van voldoening en inzicht die daar tegenover staan.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.